Mededeling: noodmaatregel van kracht

Recente ontwikkeling op gebied van excuses aanbieden (Tony Hayward, Noud Wellink) hebben het predicaat dermate ongeloofwaardig gemaakt dat er per direct een noodmaatregeling van kracht is: excuses aanbieden of “sorry” zeggen is vanaf heden niet meer toegestaan. Er geldt geen overgangsregeling wat betekent dat u ook over zaken in het verleden niet meer uw verontschuldigingen kunt aanbieden. De maatregel blijft minstens één jaar van kracht. Linguïsten zullen over één jaar de geloofwaardigheidsindex van “sorry” opnieuw meten. Als de index minder dan twintig procent is gestegen kan de noodmaatregel met nog één jaar worden verlengd.

Heeft u behoefte om zich te verontschuldigen, uw excuses aan te bieden of “sorry” te zeggen dan kunt u gebruik maken van alternatieven als “jammer dan”, “pech gehad”, “nou en?”, “het is nou eenmaal zo”.

Voor vragen omtrent deze noodmaatregel kunt u terecht bij uw locale linguïst of taalkundige.