Raid on Entebbe

charlesGisteren (niet voor de eerste keer) de film ‘Raid on Entebbe’ gezien.
Voor wie de film niet kennen: op 27 juni 1976 werd de Franse Airbus A300B4-203 (F-BVGG) gekaapt. Door een groepje van zeven revolutionairen van de Popular Front for the Liberation of Palestine. Uiteindelijk werd er geland in Entebbe (Oeganda), werden de Joden gescheiden van de niet-Joden en werden er eisen gesteld. Er moesten allerlei ‘mederevolutionairen’ vrijgelaten worden en er moest iets van 5 miljoen dollar betaald worden. Dat laatste ging de Israëli’s natuurlijk te ver. En dus werd Operation Thunderbolt in het leven geroepen: de Israëli’s gingen met wat militairen en vliegtuigen gewoon even hun gegijzelde volksgenoten in Entebbe ophalen.
Heel gedoe, leek het in de film.
Heel gedoe, want tot het laatste moment waren al die Joden zenuwachtig over het wel of niet slagen van die missie.
Ik begrijp dat niet. Ik bedoel: Charles Bronson leidde de operatie toch? Wat kan er dan mis gaan?