11 uur 58

Astrid: “En dan gaan we nu even de foute antwoorden doornemen.”
Kandidaat 1: “Kom maar op.”
Astrid: “Vraag 1: ‘Wat gooit Hans Kazan altijd door zijn soep?’ Jullie zeiden ‘meelwormen’, maar hier had de ‘m’ van ‘maggi’ moeten staan.”
Kandidaat 2: “Och ja! Tja, ik weet niet veel van soep. Ben ik allergisch voor.”
Astrid: “Vraag 3. Jullie hadden hier de ‘l’ van ‘lattenbodem’ staan. De vraag was ‘Wat had de prinses volgens het sprookje onder haar stapel matrassen liggen?’ Het antwoord moest natuurlijk ‘erwt’ zijn. De ‘e’ van ‘erwt’ had hier moeten staan.”
Kandidaat 1: “Wie heeft er nou een erwt onder zijn matras liggen? Rare vraag, hoor!”
Astrid: “Whatever. Vraag 7: ‘Wat is het natuurkundige verschijnsel waarbij over een geleider een elektrische spanning wordt opgewekt wanneer de geleider zich bevindt in een veranderend magnetisch veld of wanneer een geleider beweegt in een magnetisch veld?’ Jullie hadden hier helemaal niets ingevuld, maar het moest natuurlijk ‘inductie’ zijn. De ‘i’ dus op 7.”
Kandidaat 2 (tegen kandidaat 1): “Zeker iets nieuws…”
Astrid: “Vraag 8 dan: ‘Hoe noemen we mensen met een donkere huid?’ Jullie zeiden ‘mulat’, maar hier had toch echt de ‘n’ van ‘neger’ moeten staan.”
Kandidaat 1: “Ah, stom van mij! Had ik kunnen weten. Mijn vader is namelijk een neger.”
Astrid: “Ok, vraag 9: ‘Wat speelt geen hoofdrol in de gemiddelde pornofilm?’ Jullie hadden hier de ‘z’ van ‘zaklamp’, maar wij zochten naar ‘kleding’. De ‘k’ op 9.”
Kandidaat 1 en 2 tegelijk: “Ja, wij kijken nooit naar porno. Vandaar.”
Astrid: “Verder naar vraag 11: ‘Van welke Britse rockband is Mick Jagger de zanger en is de Nederlandse vertaling “de rollende stenen”?’ Jullie zeiden hier ‘Pet Shop Boys’, god weet waarom. Maar het antwoord is natuurlijk….ik ga het trouwens ook niet meer uitleggen. Jullie zijn gewoon heel slecht. Hoe zijn jullie in vredesnaam door de voorrondes gekomen? Enfin, jullie hebben verloren en jullie mogen kiezen uit een touw, een mes en een maandvoorraad slaappillen, alle met een mooi logo van ons programma…”