Bos baalt en Deckers zegt sorry

bos-deckers1Laat ik beginnen met zeggen dat al het leed van de wereld mij spijt en dat ik er niks aan kan doen. Dit komt recht uit mijn hart.

Medemensen van mij hebben fouten gemaakt. Dat geef ik grif toe. Er zijn bij deze fouten afspraken gemaakt die nog steeds voortduren. Daar kan niemand wat aan veranderen. Dat is nou eenmaal zo. Zo verdienen vrouwen minder dan mannen (voor hetzelfde werk), maar dat is zo gegroeid, dat is de cultuur en het is flauw om daar steeds maar weer over te beginnen. We kunnen het maar beter accepteren.

Het is bijvoorbeeld ook niet echt tof dat er in de meest recente wereldoorlog zo veel Joden uit Nederland zijn afgevoerd. Maar aan de andere kant hadden die Joden in die tijd ook wel eens op het idee kunnen komen om gewoon eens langs de bedrijfsarts te gaan. Deze dokter had dan bij gebrek aan kennis – want zo werken artsen nou eenmaal – de diagnose gesteld dat er sprake was van een conflict en iedere kantonrechter had dan met een hamerslagje de relatie met de Duitsers ontbonden. De betreffende Jood had dan met een paar jaar salaris op zak fijn tripjes kunnen maken.

Mooi systeem hebben we hier in Nederland. Het moet alleen nog gepolijst worden. Onze topmanagers en politici geven het goede voorbeeld. Het moet alleen nog doordringen tot de lagere regionen.

Wordt u binnenkort aangehouden door een politieagent wegens te hard rijden, dan moet u gewoon zeggen “sorry, meneer de politieman, ik baal er echt van dat ik te hard gereden heb”.

Het zou vreemd en on-Nederlands zijn als u daarna nog een boete krijgt.

Nederland gaat kapot aan de dienstverlening

voorzitter_bstaalMr. Boele Staal (van de Nederlandse Vereniging van Banken) zei onlangs in een interview: “Niet alle bankiers zijn boeven!” Het kan niet anders dan dat deze jurist hier bedoelt dat er absoluut bankiers zijn die boeven zijn, anders had hij wel gezegd: “Bankiers zijn geen boeven.”

Ik wil nog wel een stap verder gaan dan onze Boele. Volgens mij zijn namelijk niet alle dienstverleners boeven. En zelfs: niet alle boeven zijn dienstverleners.

Wat je op z’n minst van een dienstverlener moet verwachten is gedegen advies en expertise. Het enige wat een dienstverlener feitelijk hoeft te doen is zijn abstracte product goed verwoorden. Als een leek daar al niet van onder de indruk is, hoeven er geen verdere criteria te worden opgesteld.

Maar de schriftelijke communicatie van de gemiddelde bedrijfsarts, bijvoorbeeld, is zo ontzettend slecht dat als je het leest je je gewoonweg moet afvragen hoe iemand die zijn eigen moedertaal niet kan beheersen het wel in zijn hoofd haalt om te oordelen over andermans fysieke en psychische gesteldheid. Schrijven leer je op de lagere school. Als je als dienstverlener niet aan je klant kunt laten zien dat je dat niveau overstijgt moet je je afvragen of je jezelf nog wel serieus kan nemen. En dan zou je wel kunnen zeggen dat dat er feitelijk niks mee te maken heeft, maar ik vertrouw geen arts die een woordenboek nodig heeft om mijn diagnose op te schrijven.

Dat dienstverleners zelf enorm twijfelen aan hun eigen kunnen illustreren ze ieder jaar weer met een brief waarin ze verwoorden dat ze door allerlei maatschappelijke en economische oorzaken weer genoodzaakt zijn hun (uur)tarieven te verhogen.
Dienstverleners zouden wat respect kunnen kweken door eens in een brief te schrijven: door onze constant groeiende expertise, waardoor ons werk ons elk jaar weer makkelijker afgaat, kunnen wij ook volgend jaar weer onze (uur)tarieven verlagen…