Amuse, volgens Lisan

De borstwering onder de dakkapel
vertoont een droge vochtplek

Ter plaatse van de onderdorpel
met de aansluiting van de wang
is de loodslabbe slecht ingedekt
en overlapt niet op
het aansluitende pannendak

In plaats van het lood op te zetten
achter de trespa panelen
is de loodslabbe
aan de beplating gekit
die vervolgens afscheurt

Individuele klacht 8

Het uitkragende houten raamkozijn
vertoont waterlekkage vanuit de dagkant
ter plaatse van de bovendorpel
op de vensterbank

Tijdens het onderzoek
zijn vallende waterdruppels
waargenomen

De dag voor het onderzoek
is er veel regenval geweest

De aansluiting van de bovendorpel
met de gevelopening
is in het verleden afgekit

Zeer vermoedelijk is deze kit
gescheurd en/of losgelaten

Er ontbreekt een deugdelijke waterkering
in de vorm van een loodslabbe
die in de lintvoeg wordt ingebracht
(uitslijpen en opvoegen)