Solo van Miles Davis uit “The more I see you” voor doven

Pediepiepedie,
pedebediepieeeeee, piepedie pediepie piepie
piepiediepiediepieee,
pie piediepie, pediebediepiepiediepie,
piepediepediepie, piepediepie piepedediepie,
piepiepiepiedepie, piepiepie piepedie, pediepie piepedie,
pediepe pieee pieee pieeee,
pie, piepie,
piebediepiepedieeee, piediepiepiepepiediepediepedie,
piediepieeee, piepiedieeee,
pieeeeeeee, piepediepiedepiedie, diepediepediepediedie,
piepedie, piepedie,
piepiediee, pedie piepediediepieeee.