da mag wel, maar da hoef nie

Ja, da mag wel, maar da hoef nie…da hoef ech nie…ja, da mag wel…tuurlijk mag da wel…maar da hoef nie…da hoef ech nie…mag wel, ja…da mag…maar da hoef nie…da hoef zeker nie…mag wel…hoef nie…da hoef ech nie…ech nie…maar eh, da mag wel, he…da hoef anders nie…maar da mag dus wel…maar da hoef dus nie…da mag, he…hoef dus nie, he…mag wel…hoef nie…maar, da mag…ja ja, da mag…hoef nie…mag wel…maar hoef nie…maar mag…mag, ja…hoef nie…hoef zeker nie…mag wel…mag inderdaad…hoef nie, he!…hoef zekers nie…hoef ech nie…maar mag…mag onbetwist…hoef nie, andersom…mag wel…ech, ech wel…mag ech…hoef nie…nee…waarom?…maar mag wel…