Individuele klacht 8

Het uitkragende houten raamkozijn
vertoont waterlekkage vanuit de dagkant
ter plaatse van de bovendorpel
op de vensterbank

Tijdens het onderzoek
zijn vallende waterdruppels
waargenomen

De dag voor het onderzoek
is er veel regenval geweest

De aansluiting van de bovendorpel
met de gevelopening
is in het verleden afgekit

Zeer vermoedelijk is deze kit
gescheurd en/of losgelaten

Er ontbreekt een deugdelijke waterkering
in de vorm van een loodslabbe
die in de lintvoeg wordt ingebracht
(uitslijpen en opvoegen)