Bingocratie: eerlijkheid duurt het kortst


In een zojuist onafhankelijk van de consumentenbond door mij uitgevoerd, belachelijk eerlijk onderzoek naar regeringsvormen komt bingocratie als beste en meest eerlijke uit de bus.

De uitkomsten van het onderzoek zijn bij dezen bekend of anders geheim tot 2049. Een opvallende uitkomst is dat het zelf doen van beslissingen niet opweegt tegen het rendement dat wordt behaald bij door het lot bepaalde besturingen. Verder blijkt dat de consument voornamelijk ontevreden is over de prijs van regeringsvormen. Polderdemocratie en financiële dictatuur scoren op dit prijsonderdeel minder op tevredenheid in vergelijking met andere regeringsvormen.

Het aantal critici van de huidige regeringsvorm in de afgelopen tien jaar bleek nogal fors, namelijk 100% van de 1 onderzochte. Van die 100% bleek dat het leveren van kritiek goed verging en dat er een redelijke chagrijnwaarde was over de afhandeling met de oude regeringsvorm. Over het handelen van de nieuwe regeringsvorm bleek het pisazijngehalte echter stabiel te zijn.

Dat bingocratie nog geen grote bekendheid mag genieten heeft voornamelijk te maken met de wetten van het neologisme. Bingocratie heeft als uitgangspunt dat emoties en dergelijke niet bij elkaar opgeteld kunnen worden en dat iets als ‘de meeste stemmen gelden’ dus uitgesmeerde onzin is. De bingocratie telt slechts het aantal meningen en niet het aantal koppen. Een trekking geeft daarna de uitslag. Simpel, snel en eerlijk!

Een voorbeeld: in een groep van 10 mensen wil 1 iemand linksaf en 9 willen er rechtsaf. In een democratisch systeem zou de verhouding 9 staat tot 1 uitwijzen dat het ‘logisch’ is dat men rechtsaf gaat. Maar in een bingocratie gelden hier slechts 2 mogelijkheden: rechtsaf en linksaf. Deze 2 gaan in een hoge hoed en hebben ieder dus 50% kans. Is de uitslag ‘rechtsaf’ dan voelt 1 individu zich kut. Is de uitslag ‘linksaf’ dan voelen 9 individuen zich kut. Maar: die individuen voelen elkaars pijn natuurlijk niet! Nogmaals: emoties of gewaarwordingen kun je niet bij elkaar optellen. Er bestaat niet zoiets als ‘groepshoofdpijn’, potverdomme!

Bingocratie is snel en effectief. Want eerlijkheid duurt het kortst. En polderen duurt het langst.
En daarom houdt elke verstandige wc-eend ook braaf zijn mond.