Ei-eigenschappen #19

Tijdens mijn militaire dienst was ik, door het lot voortkomende uit een zekere statistiekinterpretatie, gelegerd in Kaliningrad, en om de vijand in eventuele correspondentie naar onze innig geliefden te slim af te zijn kregen we onevenredig veel onderwijs in de Engelse taal. Nou ja, taal, onze docent vond vooral spelling van belang, terwijl spelling juist zo’n truc van de elite is om ons af te leiden van zaken die er werkelijk toe doen.
De ei-klank kent men in het Engels niet. De ai-klank wel, en deze kan met meer dan tien verschillende lettercombinaties worden neergepend, waaronder ei. De geschreven ei kan in het Engels met verschillende klanken door ons stemapparaat worden geproduceerd, waaronder de ie, zoals in weird, caffeine, seize. Ook is een e-klank (zoals de eerste en laatste e in Petteflet) mogelijk: heir, their. Of een ee-klank (zoals de beide e’s in wc): eight, neighbour. En meer naar de i of de schwa (stomme e) toe zijn er eveneens voorbeelden: counterfeit, foreign.
Engelstaligen hebben het hier zelf zelfs lastig mee. (En dan heb ik het vanzelfsprekend over Britten. Van Amerikanen kan ik het me niet voorstellen dat ze een verzorgd taalgebruik, schriftelijk in dit geval, belangrijk vinden.) Van Charing Cross Road tot Northumberland Avenue zeggen ze met enig schaamrood op de kaken het niet altijd even helder te vinden wanneer in een woord een ie geschreven moet worden en wanneer een ei. In de woorden leisure en friend is de klank die hier bij de lettercombinaties ei en ie hoort hetzelfde. Maar kinderen op school moeten uiteraard wel fatsoenlijk leren schrijven (lees: spellen), en hier is ruimte voor een ezelsbruggetje ontstaan. De regel is: een i voor een e, behalve na een c. Om die arme kindjes niet eerst Nederlands te laten leren, krijgen zij dit handvat op deze manier aangeboden: i before e, except after c. (En het rijmt dus het is waar, roept men dan wijs.)
Er zijn natuurlijk gevallen waarbij deze spellingsverwarring simpelweg niet voor kan komen, namelijk bij bepaalde voorvoegsels (bijvoorbeeld bij reinvest of deindustrialize) en bij de vorming van bepaalde werkwoorden tot een zelfstandig naamwoord of een tegenwoordig deelwoord (zoals seeing of being), maar op veel andere plaatsen in het schrift heerst hier voor onze Engelstalige vrienden en kennissen blijkbaar nogal wat onduidelijkheid. De in deze kwestie gebruikte vuistregel wordt daarom ook wel als de belangrijkste mnemotechniek van de Engelse spelling gezien. Tegelijkertijd bestaan er volgens sommigen toch te veel uitzonderingen op deze ruggensteun om deze nog werkelijk nut toe te dichten. Zo komt na een c gewoon heel voorspelbaar een ie als het gaat om meervouden van woorden die eindigen op y, zoals agencies of vacancies.
Maar volgens onze docent schreef je als je twijfelde tussen de lettercombo’s ie of ei bij het horen van de ee-klank in ieder geval nooit een ei. Al wordt het woord lingerie maar al te vaak eindigend op die klank uitgesproken, merkte ik op. Oké, dat was dan weer een uitzondering, was de reactie van de docent. En gelukkig konden we dat woord achterwege laten in de brieven aan onze verloofdes, aangezien ze in onze afwezigheid uiteraard ook geen lingerie droegen.
Na mijn diensttijd heb ik overigens in Kaliningrad nooit meer een voet gezet. Ik ben überhaupt niet zo’n reiziger; ooit wilde ik naar Australië om mezelf te gaan zoeken, maar ik kwam mezelf bij de bushalte al tegen.

Ei-eigenschappen #18

Het leggen van een ei is voor kippen net zo natuurlijk als het hebben van een mening voor juristen is. Voor laatstgenoemden worden er echter te pas en te onpas rechtspreekkampioenschappen georganiseerd om hun lusten in dezen te bevredigen, terwijl er voor kippen een equivalent hiervan gewoonweg niet bestaat.
Daarom is het wel zo eerlijk om af en toe de ontstaansgeschiedenis van het kippenei eens wat extra aandacht te geven; zielenpijn hoeft dat in ieder geval niet op te leveren. Allereerst is het goed om te weten dat alleen de geslachtsrijpe vrouwtjeshuishoenders de techniek van het leggen van eieren van deze vogelcategorie beheersen. Voordat het fabricaat echter in de soort van kribbe ligt, omdat er in de herberg weer eens geen plaats is, gaat er nog heel wat aan vooraf. Ja, terwijl zo’n ei van binnen naar buiten wordt gewerkt, wordt het van binnen naar buiten gebouwd; de schaal is dus als laatste aan de beurt. Moderne kippen zijn immers niet gek! Er zijn in de evolutie vast wel kippen geweest die eerst de eierschaal vervaardigden en er daarna achter kwamen dat ze er de bedoelde inhoud niet meer in konden krijgen. (In die tijd kwamen uitgebroede eieren nooit verder dan een baantje in de politiek, maar dit terzijde.) Hoe dan ook, het hedendaagse ei neemt een aanvang als dooier. Dat gebeurt in het zogenaamde ovarium. (En dat is niet een bak waarin met eieren een biotoop wordt nagebootst.)
Het voedingsrijke, de eicel omsluitende en van een vlies omgeven eigeelpapje begint zijn weg door een lange, spiraalvormige buis, waar het kan worden bevrucht om zo het uiteindelijke resultaat van een emotionele waarde te voorzien. Als een soort rolling stone vergaart de dooier in zijn verdere tocht naar buiten een omhulsel van albumine (eiwit). Kippen vinden het namelijk ook nogal fijn om dingen mooi aan te kleden, en als je een ei kookt en dat dan doormidden snijdt, staat de combinatie van geeloranje en wit erg snoezig bij de opmaak van bijvoorbeeld een koude schotel, of gewoon op een broodje, maar dit terzijde.
Vanaf nu wordt het wat gecompliceerd. Aan twee kanten van de dooier, precies tegenover elkaar, vormt zich nu een chalaza (door leken in de eierwereld een streng genoemd). Deze set van chalazae zorgt ervoor dat de dooier tijdens al het gedraai en gedoe keurig in het midden van de eiwitmantel verankerd blijft zitten.
Enfin, je zou verwachten dat er vóór de kalkschaal wordt aangemaakt zout wordt toegevoegd, maar niets is minder waar. Op smaak brengen is zelfs in het gehele proces niet aan de orde. Vooral volume lijkt nu een thema, en als de eiwitlagen voldoende zijn aangewassen, krijgt de omelet in wording twee dunne, stevige vliezen, waarvan die aan de stompe kant wat ruimte laat voor de lucht die het eventuele kuiken wil gebruiken. Wat nu nog rest is die beschermende schaal om het geheel heen, en de kip wendt daar alleen het beste van het beste voor aan: een kristallijne vorm van calciumcarbonaat.
En dan, na een uur of vijfentwintig, kan het ei de wijde wereld ingestuurd worden. Het eventuele embryo ontwikkelt zich in een dag of eenentwintig tot een wezen dat rücksichtslos een eierschaal kapot kan prikken. De broeders en zusters die hij of zij nooit gehad heeft zitten dan waarschijnlijk allang in een taart waar een kers op kan. En de kip? Die schudt wat banaal haar veren en gaat aan de gang om het volgende ei legklaar te maken, maar dit terzijde.

Ei-eigenschappen #17

Volgens de wetten van de aerodynamica zijn eieren met hun te dikke lijven en hun te kleine vleugeltjes – met het blote oog niet eens zichtbaar – eenvoudigweg niet in staat om te vliegen. In de wereld van de kunsten gelden echter andere regels, zodat eieren daar zowel highbrow als lowbrow door de lucht kunnen suizen en zoeven.
Een representatie van een ei geven met de driedimensionale schijn die wij mensen zo leuk vinden is zo makkelijk nog niet. Toen ik met een tekenpotlood uit de voeten wilde kunnen, was de eerste les van mijn leermeester: teken maar een mand met eieren. Keer op keer werd mijn resultaat in de prullenbak geworpen. Een mand met eieren was immers de opdracht, en niet een stel uitgerekte ballen of veel te gladde aardappels. Op den duur werd die eerste les ook de enige les en vond ik het al prima om een enkelvoudige lijn te kunnen tekenen. (Voor mensen die graag opgeven is het leven vaak net als de golfsport: je speelt tegen jezelf.)
Mensen die iets adequaat kunnen afbeelden hebben wel altijd mijn respect gehad. Deze zogeheten kunstenaars zijn zo ongeveer de enige lieden die ik ken die zonder te klagen accepteren dat ze altijd beneden hun niveau moeten werken; wat ze produceren moet immers wel te bevatten blijven voor de leek. Het ei is in dit proces vaak een dankbaar onderwerp geweest. Een paar voorbeelden, te beginnen met Dali: op diens werk Fried Egg on the Plate without the Plate (1932) uit z’n surrealistische episode (1929-’40) is inderdaad geen bord te zien maar wel een gebakken ei (hangende aan een draadje). Ruim drieënhalf decennium later toont het doek Woman with Egg and Arrow (1978) uit z’n klassieke vlaag (1940-’89) een heel ei in een voor de rest gebroken compositie. Lucian Freud kon, in tegenstelling tot Dali, wél een bord schilderen, getuige Four Eggs on a Plate (2002). De kleinzoon van Sigmund weet in Naked Girl with Egg (1981) de aandacht bovendien goed te vestigen op een set spiegeleieren, terwijl de hoeveelheid naakt meisje op het schilderij vele malen die van de eiermassa overtreft; uiteraard speelt de kunstenaar hier tevens met het gegeven dat de eitjes eveneens in adamskostuum poseren. Warhol prutste met eieren in het kleurrijke platte vlak, Schwitters maakte toffe sculpturen over het ei en diens leven. En de lijst is natuurlijk langer.
Vraag je mij naar mijn favoriete ei in een kunstwerk, dan moeten we samen naar The Beanery (1965). Loop je deze helse opgeblazen maquette van Edward Kienholz de eerste keer binnen, dan zul je waarschijnlijk geschokt zijn door de explosie van impulsen en de hele tijd verward raken door het besef dat volmaakte lelijkheid eenzelfde emotie teweegbrengt als volmaakte schoonheid. Pas bij volgende bezoeken vallen je wat details op: de telefoon die ‘out of order’ is, de geur van bier en wat dies meer zij, de krassen op de tafels, de glazige gebakken eieren waar sommige van de tien-over-tienklanten waarschijnlijk heel lang op hebben moeten wachten. Die eieren zijn daar net zo lusteloos aanwezig als degenen die ze besteld hebben, in een ruimte die door de toegevoegde bargeluiden het idee van een tijdsverloop krijgt. Hoe het ook zij, de eieren blijven altijd onaangeroerd en statisch, maar met de magie bedekt waarmee alles, al het onpersoonlijke organische materiaal van het dagelijkse bestaan, elk moment zou kunnen gaan leven, en zelfs heerlijk onbelemmerd vliegen.

Ei-eigenschappen #16

Maar hoeveel eieren mag je dan eigenlijk eten per week? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt door mensen die willen weten hoeveel eieren je eigenlijk per week mag eten. En in sommige gevallen is die vraag ook heel makkelijk te beantwoorden. Als je veganist bent, en je neemt die leefstijl serieus, dan is het maximum aantal eieren dat je per week mag verorberen precies nul. Ben je getrouwd met mevrouw A. van D. uit T. dan mag je hooguit één eitje in de zeven dagen eten. En als je behept bent met het fenomeen boulimia nervosa dan maakt het helemaal niet uit hoeveel eieren je eet, als je maar met de twee voorste vingers van je rechterhand in je keel aan jezelf belooft dat je ze stuk voor stuk weer uit zal spugen.
Ik weet van Max Verstappen dat hij, om aan de veilige kant te blijven, nooit meer dan drie eieren per week eet. Aan de andere kant repte Nostradamus in de zestiende eeuw via een van zijn net iets minder toegankelijke kwatrijnen over iemand die met het eten van een half eitje per acht dagen dusdanig slechte bloedwaarden zal bereiken dat de meeste artsen in zijn buurt zich zullen laten omscholen tot financieel dienstverlener om in ieder geval nooit meer iets te hoeven uitleggen.
Nou is proefjes doen met mensen niet overal op de wereld even legaal. Het is daarom ook niet bevreemdend dat er nog geen LD50 (dosis die bij 50% van een populatie tot de dood leidt) voor eieren is vastgesteld. De optimale portie eieren is bijgevolg evenmin bekend. Onderzoekers kunnen vrijwilligers bij dit soort studies af en toe natuurlijk wel tegen het lijf lopen. En zo stond in de maart-editie van 1991 in The New England Journal of Medicine een artikel van gastro-enteroloog Fred Kern, Jr., M.D., getiteld Normal Plasma Cholesterol in an 88-Year-Old Man Who Eats 25 Eggs a Day — Mechanisms of Adaptation. Het betrof een op zichzelf staande casestudie van een enkele persoon, een inmiddels echt wel dode man van toen 88 dus, die blijkbaar dagelijks 25 eieren naar binnen werkte. Interessant was, vond Kern, dat na onderzoek bleek dat de oude man een compleet normale en acceptabele cholesterolspiegel had en dat hij in goede gezondheid verkeerde – geen hartdingetjes, geen diabetes. Psychisch gezien was de grijsaard niet helemaal als jofel te betitelen. Het is immers niet zo dat iedereen wel iemand in de straat heeft wonen die jaar in jaar uit elke dag 25 eieren opknabbelt, naast gewone maaltijden, maar gevaarlijk is de senior daarmee nog niet te noemen. En de ene persoon is de andere uiteraard ook niet. Als Keith Richards hetzelfde zou proberen, zou hij wellicht al na drie weken verstijfd op zijn rug liggen.
Een conclusie van Kerns bevindingen kan wél zijn: elke dag een paar eieren eten hóéft helemaal niet ongezond te zijn.
De gemiddelde dokter volgt echter het liefst het meest risicoloze pad, en bij het stellen van een diagnose zal hij altijd om te beginnen al je slechte gewoonten de schuld geven van je klachten.
Bovendien, als zo’n witjas vraagt hoeveel eieren je per week eet en je zegt 10, dan schrijft hij 20 op. Dus als je wilt dat hij 10 opschrijft, zul je 5 moeten zeggen. Tenzij hij ervan uitgaat dat je hem aan het manipuleren bent. In dat geval zal hij vermoeden dat je 10 bedoelt als je 5 zegt en alsnog dat verdubbelen naar 20. In feite zit je het meest safe als je zegt dat je helemaal nooit eieren eet. In de meeste gevallen zal de dokter dan tussen de 3 en de 7 eieren opschrijven.
Case-mix adjustment heet dat, en er zijn er zelfs die dat als serieus gereedschap zien.

Ei-Eigenschappen #15

Op de World Egg Summit, de toonaangevende conferentie van eierdeskundigen, onlangs werden de sociaal-economische effecten van eieren op de samenleving weer volop besproken. Zoals ieder jaar was er weinig bewaking op de bijeenkomst, omdat in de statuten staat vermeld dat de aanwezige politieagenten het woord ei moeten kunnen schrijven. Zij die het eiernieuws (op bijvoorbeeld CNN of Al Jazeera) enigszins volgen weten dat de heersende ideeën in de wereld van de eieren hebben bijgedragen tot het doen ontstaan van de splitsing ‘jonge generatie eieren’ versus ‘oude generatie eieren’, die zich met name qua sectorale componenten niet alleen aan de achterkant van het podium afspeelt. Daarbij worden de ‘jonge generatie eieren’ vooral negatief gedefinieerd, dat wil zeggen wat betreft het ontbreken van bepaalde trekken die de ‘volgroeide’ eieren misschien zowaar per definitie al kenmerken. Maar zelfs als er een specifieke begripsomschrijving is, is deze in de regel onnauwkeurig en niet in staat de eindeloze empirische verscheidenheid van de jonge en de oude generatie eieren wetenschappelijk te categoriseren. Ik ben er echter van overtuigd dat het mogelijk is het typologische en beschrijvende aspect in de studie van eieren in het algemeen achter ons te laten, maar het is mij alleen nog niet zo helder voor ogen met welke methode we daarin zouden kunnen slagen. Vanuit die insteek nam ik ook deel aan de conferentie, die jaarlijks door meer dan tweeduizend vaklieden van de eierindustrie uit de hele wereld wordt bezocht.
Voor al die deelnemers van zo’n congres is het uiteraard geen nieuws dat eieren vol zitten met essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, koolhydraten, vitamines, mineralen en vet; het is vrij duidelijk dat eieren een wonderformule hebben. Afgezien van deze voedingsrijkdom spelen eieren daarnaast ook een zeker niet te onderschatten rol aangaande de welvaart en het welzijn voor elke samenleving. Een duurzame eierverwerkingsorganisatie (van boerderij tot op industrieel niveau) kan verschillende soorten maatschappelijke bedrijvigheid creëren. Zeker als je kijkt vanuit het perspectief van alle waardeketens van de eiersector en andere eigerelateerde activiteiten leven er veel meer mensen dan je zou verwachten van pluimvee. In dit opzicht spelen eieren een belangrijke rol in de context van economische groei in tal van gemeenschappen, over de hele wereld.
Met deze kennis in mijn achterhoofd stelde ik een van de op de summit aanwezige eierdeskundigen, die overigens anoniem wenst te blijven, de volgende vraag: ‘Bij investeringen voor een superieure toekomst moet men verder denken dan verbetering, waaronder ook genetische, alleen. Het blijft belangrijk om de waarde te communiceren van eieren in ons dagelijkse dieet, maar ook het beschrijven van de hoge normen die de industrie stelt voor het beheer van de kip in het proces moet als thema standhouden. Sterke internationale relaties en het uitbreiden van de mogelijkheden tot export, met behoud van erkenning voor kwaliteit, behoren natuurlijk tevens tot de sleutel van het succes van de eierbranche. Maar is het niet zo dat om de kansen voor de toekomst niet te laten vervlakken de focus nu toch wel grotendeels moet liggen op doelmatig watergebruik in de sector en de verschillende onontkoombare uitdagingen dienaangaande?’
Het antwoord was: ‘Nee.’

Ei-eigenschappen #14

Eigenlijk heb ik nooit echt veel zin om dingen op Frank Sinatra’s manier te doen. Amerikanen hebben sowieso zonderlinge gewoontes. Ik zou bijvoorbeeld nooit cola bij mijn ontbijt drinken of trots zijn op mijn land. Wat ik wel doe zoals die Yankees is eieren bewaren in de koelkast. En in Nederland is dat allerminst verplicht. Het is echt niet zo dat de politie ineens binnen kan komen vallen om je te arresteren voor het niet koel bewaren van je eieren. Nodig is het aan deze kant van de oceaan ook niet; in Amerika gelden andere regels. Daar is het desinfecteren van eierschalen door het ei met een chemisch goedje te wassen niet verboden. Door dit proces wordt de schaal inderdaad salmonellavrij maar tevens juist weer vatbaarder voor andere micro-organismen. Gekoeld ligt zo’n ei dan veiliger. (Zelfs in de supermarkt al, volgens die landgenoten van Bruce Springsteen.) Bacteriën zijn doorgaans immers niet groot genoeg om een koelkast open te kunnen maken, en daarnaast vinden ze het daar over het algemeen ook niet aangenaam om rond te hangen en dingen te ondernemen. Bederf van voedingswaar heeft absoluut met groei van micro-organismen te maken. In een diepvries is die groei afwezig, maar met een bevroren ei is het uiteraard lastig een omelet maken. Naarmate de temperatuur stijgt verloopt de groei van rottingsbacteriën sneller, met een optimum bij om en nabij de zevenendertig graden Celsius. Het lijkt dus eigenlijk het beste om kippen vóór het leggen van het ei al te koelen. Maar ja, in de koelkast gaat het licht natuurlijk uit als je de deur dichtdoet en kippen hebben toch wel een uur of dertien per etmaal licht nodig – het liefst daglicht – om een ei te kunnen leggen, dus zo’n beest thuis in de groentela heeft al met al weinig zin. Geen ei heeft voor de houdbaarheid van dat niet-bestaande ei namelijk ook geen toegevoegde waarde.
Wat niet-Amerikaanse voedseltechnologen funest vinden is het kopen van een gekoeld ei in de supermarkt dat dan in een allicht veel te warme boodschappentas naar huis wordt vervoerd. Door de condensvorming die dan door een niet af te schaffen natuurwet ontstaat, wordt de eierschaal stukken vatbaarder voor allerlei flora en fauna die zaken als braken en diarree tot gevolg hebben. En gelukkig liggen daarom bij ons de eieren niet in het koelvak als we boodschappen doen; die kunnen zonder temperatuurverschil en condensvrij mee naar onze keuken. Daar, thuis, kunnen we ervoor kiezen ze langer vers houden door ze te koelen. Maar als we ze toch binnen een paar dagen willen verorberen, is dat helemaal niet noodzakelijk. Onze eierschalen zijn per slot veel minder toegankelijk voor ziektekiemen omdat ze niet in een desinfectiebad hebben moeten liggen. Bij kamertemperatuur zijn ze prima houdbaar. Bovendien zou je ei in de koelkast geurtjes van andere producten die daar liggen kunnen absorberen. Je zou dus ineens een ei kunnen krijgen met het aroma van truffels en kaviaar.
De reden waarom ik overigens eieren in mijn koelkast bewaar is omdat er een eierrekje in zit. Dat rekje zit daar niet voor niets; mijn koelkast is van een Duits merk. Zelfs een Inuit zou zo’n koelkast kopen. En bij de manier waarop ik een cake bak, zijn gekoelde eieren juist prettig: uit een soort gemakzucht smelt ik de boter altijd in een pannetje. De eieren die er daarna bij moeten om het beslag te maken (naast suiker en bloem, zoals men weet) mogen uiteraard niet stollen. Dus koudere eieren zijn dan beter.

Ei-eigenschappen #13

Een van de beweeggronden waarom mensen eieren eten is dat ze voedzaam zijn. De eieren dus, niet de mensen zelf – in deze context. De schaal kun je wat dat betreft ook eten, maar dat doen maar weinigen. De moderne westerse mens is het namelijk waard om verwend te worden, en ongemakkelijk voedsel hoort domweg niet in die formule.
Bij het niet eten van de eierschaal gooi je trouwens al zo’n tien procent van het totaalgewicht van het ei weg. Maar goed, de dooier (gemiddeld een derde van het vloeibare gewicht, en dus zo’n dertig procent van het totaalgewicht) en het eiwit (gemiddeld de rest van het vloeibare gewicht, en de rest van het totaalgewicht) zorgen samen wel voor heel veel meer dan negentig procent van de gezonde lichaamsbouwsteentjes die het ei in z’n geheel aan ons te bieden heeft. Want al bevat een ei niet net als een Big Mac een blaadje sla, een schijfje tomaat en een plakje augurk, toch is het een goedkoop en handig stukje eten dat bijzonder rijk is aan voedingsstoffen. Driekwart ervan is weliswaar water, maar met het aan je spijsverteringsstelsel toevertrouwen van een ei (van geef ’m een slinger zestig gram) trakteer je jezelf ook nog eens op zeven en een halve gram hoogwaardige proteïnen, zes gram vet, een pittige portie vitaminen (A, B1, B2, B6, biotine, B12, D en E), en een dienstige dosis van mineralen als fosfor, kalium en ijzer. Kortom, een prachtige mix uit de natuur die de energievoorziening van ons lichaam geen windeieren legt. Geen wonder dat er tal van mensen zijn die hun dag beginnen met een eitje of twee, drie, vier. Soms meer. Wat filmbokser Rocky Balboa (acteur Sylvester Stallone) en denker-activist Noam Chomsky bijvoorbeeld met elkaar gemeen hebben is dat ze elke ochtend direct uit bed vijf rauwe eieren in een glas gooien en opdrinken alvorens ze werkelijk aan hun dag beginnen. Wel om andere redenen, mag gezegd worden. Noam doet dat omdat hij in zijn standaardhoedanigheid altijd haast heeft; voor hem heeft een dag maar vierentwintig uur. En Sylvester (Sly, voor vrienden) doet dat omdat hij geen voedseldeskundige is.
Het heeft namelijk absoluut zin om even rustig de tijd te nemen om een ei te koken of te bakken. (En voor mensen met smaak heeft pocheren uiteraard de voorkeur.) Uit een rauw ei neemt ons lijfje immers maar ongeveer de helft van de nuttige proteïnen op, en uit een gekookt ei maar liefst negentig procent.
Hoe dat komt is misschien een beetje een vies verhaaltje. Heeft waarschijnlijk iets te maken met het goedje trypsine, dat nodig is voor de vertering van eiwitten en dat wordt geblokkeerd door enzymen die in rauwe eieren zitten. En warmte (koken of bakken dus) maakt die trypsineremmers dan onwerkzaam, zodat de in het ei aanwezige eiwitten wel weer goed door ons perfecte lichaam afgebroken kunnen worden. Zoiets.
Toch maakt het verkrijgen van deze informatie de meeste eiereters niet rouwig.
‘Want ja, ’t is ’t een of ’t ander in ’t leven,’ zegt Chomsky dan. ‘Je hebt bijvoorbeeld de principes van macht en voorrecht aan de ene kant en de principes van waarheid en gerechtigheid aan de andere. Als je waarheid en gerechtigheid najaagt, betekent dat steevast een korting op macht en voorrecht. Als je macht en voorrecht ambieert, gaat dat altijd ten koste van waarheid en gerechtigheid. En zo is dat natuurlijk ook met voedzaamheid en nuttige tijdsbesteding.’

Ei-eigenschappen #12

De tijd dat ieders held Gerard Cox persoonlijk elke pinda controleerde voor die aan de consument werd toevertrouwd ligt alweer, schrik niet, zo’n twintig jaar achter ons. Maar hij heeft met zijn altijd betrouwbare aura onze Europese Unie gelukkig nog net een en ander kunnen leren over codering van afzonderlijke producten. Ooit zal het echt zo ver wel komen dat elke rijstkorrel voorzien wordt van een unieke reeks streepjes of symbolen; ambtenaren zullen zich blijven bezighouden, want anders waren ze allicht geen ambtenaar geworden. Eieren lijken in ieder geval een goede voorstudie voor wat er onder andere de basmati te wachten staat.
Al in 1975 vaardigde de Raad van de Europese Gemeenschappen een verordening uit over de handelsnormen voor eieren. Het gewicht van eieren werd hierbij ingedeeld in achten. Gewichtsklasse 0 besloeg in deze structurering de eieren die 75 gram en zwaarder waren. Dan liep het met stapjes van 5 gram naar beneden tot gewichtsklasse 7, waar de eieren lichter dan 45 gram hun plek hadden.
Dat kon natuurlijk niet lang zo blijven. Waarom zou je een systeem beschrijven en het dan zo laten? Daarmee maak je het de leek alleen maar onnodig makkelijk! Nee, van het psychiatrische handboek DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wordt ook elke tien jaar wel een nieuwe editie aan de wereld overhandigd, waarin voornamelijk dingen wat anders zijn geordend en definities en naampjes een tikkie anders worden geformuleerd. Zonder deze updates zou het namelijk net lijken alsof er in deze tak van geneeskunde geen vooruitgang is. Enfin, bij eieren geldt blijkbaar eenzelfde werkinstructie. Gewichtsklasse 0 was in de jaren ’80 al min of meer obsoleet verklaard, en begin juli 1997 werden in heel Europa toch maar als vrolijke schijnverbetering vier compleet nieuwe gewichtsklassen ingevoerd: small (S), medium (M), large (L) en extra large (XL). De voertaal van dit stelsel is blijkbaar het Engels. (Of dat zo blijft na de Brexit is gissen.) Small (klein) staat voor een gewicht van minder dan 53 gram, large (groot) wordt gebruikt bij eieren tussen 63 en 73 gram, medium (doorsnee) en extra large (schaamteloos en onprotestants groot) geven de klassen voor en na large aan. Merk op dat onze Europese juristen ineens van een 5 naar een 3 zijn gestapt wat de eenheden betreft. Daar zullen ze vast en zeker hun redenen voor hebben gehad. Daarnaast is het voor bureaucraten uiteraard volkomen logisch om gewicht uit te drukken in volume. Als ze er steevast het precieze volume en de dichtheid van het ei (ongeveer 1,038 g/cm3) bij zouden geven, zou het voor mij beter te verkroppen zijn.
Op het ei zelf staat overigens geen gewichtscode gedrukt. Wel andere zaken: het eerste cijfer geeft aan hoe vrij de hen leefde ten tijde van het leggen van het ei, van bio-ei (0) tot kooi-ei (3). Dan volgen er twee letters die het land van herkomst aangeven. AQ duidt bijvoorbeeld op Antarctica. En de laatste 7 cijfers slaan op de boerderij waar het ei is gelegd, tot op de schuur waar de kip haar bezoekadres heeft precies.
NB: Alle eieren die in de originele verpakking (de eierschaal dus) te koop zijn, vallen onder kwaliteitsklasse A. B-eieren worden óf geëxporteerd naar landen die versheid een minder thema vinden óf ze komen toch nog in onze maagjes terecht omdat ze – veelal met behulp van de smaakmaker suiker – in andere consumptiegoederen verwerkt worden.

Ei-eigenschappen #11

In de regel spreken Engelse punkers en hun nakomelingen geen woord Nederlands. Enkelen van hen kennen wel het meest gangbare Duitse woord voor faeces, hoewel een Nederlandse equivalent ervan toch dichter bij de Engelse variant in de buurt komt. Plaatst men deze vertalingen van ontlasting naast elkaar dan valt onder andere op dat in het Duits voor dit woord op schrift de lettercombinatie ei wordt gebruikt en in het Nederlands de samenvoeging ij. We zien eenzelfde verschijnsel ook bij het Duitse woord voor tijd: Zeit. En bijvoorbeeld bij voorbij: vorbei. Die geschreven ei in het Duits heeft niet dezelfde klank als in het Nederlands, maar neigt juist meer naar zoals wij doorgaans ai uitspreken. De ij komt niet voor in het Duitse schrift, en sowieso heeft die taal voor de ai-klank enkel die ei. (In eigennamen, zoals Mainz en Rainer, is wel de ai aanwezig, maar daar is toch wel een nuanceverschil in de uitspraak te horen. De ei-klank in het Duits is vlakker, en bij de ‘ai-klank’ wordt de a meer aangezet. En, ach, uiteraard maakt het ook wel uit welke Duitser aan het praten is. Het boterige neusgeluid van Udo Lindenberg is anders dan de energetische dictie van Klaus Kinski. Als Udo een tekst van Klaus zou opzeggen, neem iets als ‘Ich hab eine Peitsche genommen und hab ihm in die Fresse gehauen!’, dan zou het eerder klinken als ‘Himbeeren, ja, Himbeeren, und Vodka! Keine Panik. Alles klar?’.)
Al met al heeft het Duits voor die ene klank dus maar één schrijfwijze nodig. Tja, waarom zou dat in het Nederlands dan niet ook kunnen? Waarom schrijven we niet altijd een ei als we een ei horen? De schrijfvorm ij voegt mijns inziens niet veel toe; het betreft gewoon een spellingsdingetje. En spelling gaat over afspraken en is dus ondergeschikt aan het leven an sich.
Ooit waren de ei en de ij echt verschillende klanken. De ij komt voort uit een verlengde i. Deze diftong (of tweeklank, een klinker die anders begint dan hij eindigt) is waarschijnlijk ontstaan in Brabant, zoals zoveel goede dingen. Een woord als schrijven werd in het Middelnederlands (zo tussen 1200 en 1500 na het jaar nul) geschreven als sc(h)riven, maar om een extra aanwijzing te geven dat de uitspraak van die i lang moest zijn werd die op het papier verdubbeld: sc(h)riiven. En zo in de zestiende eeuw werd die aaneenschakeling ii steeds minder als een ie en meer als een ei uitgesproken. Ook kreeg het tweede i’tje een boogje erbij; dat vond men praktischer en waarschijnlijk tevens mooier. (In de Middeleeuwen werden er overigens vaak nog geen puntjes op de i’s gezet.)
De ei veranderde tussen 1500 en 1700 langzaam in de ei-klank die we nu kennen. Daarvoor, in het Middelnederlands, klonk de vocaalverbinding als een ee, en later als een ai (zoals nu nog steeds in het Duits blijkbaar). Aan het begin van de achttiende eeuw klonken de ei en de ij dus hetzelfde, en min of meer sindsdien vormt de schrijfwijze van de gesproken tweeklank ei ook een ongemakkelijkheid in onze spelling.
Er zijn woorden die een noemenswaard betekenisverschil kennen als ze met een ei of een ij gespeld worden. Neem peil en pijl. Of vleien en vlijen. Maar zo erg hoeft het niet te zijn om nooit meer van je grappige oom te horen: ‘Ben jij de leider van het clubje? Met de lange ij zeker!’
‘Jij wordt inderdaad met een lange ij geschreven,’ is dan altijd de beste respons, hoewel je in de nieuwe spelling jij als jei zou moeten schrijven, en schrijven als schreiven.

Ei-eigenschappen #10

De nogal vroeg in zijn waarschijnlijk glansrijke carrière gestorven acteur Hans van Tongeren heeft het in de Paul Verhoevenfilm Spetters (1980), als hij met zijn vriendin (actrice Marian Boyer) in bed ligt, over een fysische karakteristiek van gekookte spaghetti. Hans improviseerde graag. In het oorspronkelijke script stond de vermelding van een volledig recept met spaghetti en ei, maar dat liet de acteur dus helemaal weg. Over dat recept later meer.
Eerst nog iets over die film waarmee Verhoeven zichzelf vanwege de hier en daar zeker voor die tijd seksueel best wel expliciete scenes een kans op de regie van Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) door de neus boorde. Hierin pleegt de door Van Tongeren gespeelde figuur, Rien genaamd, zelfmoord door op een onhandig moment de onderkant van een vrachtwagen te bekijken. In een volgende grote rol zou Hans ook een personage spelen dat zelfmoord moest plegen, namelijk in Van de koele meren des doods (1982), maar zover kwam het nooit, omdat hij voor die tijd al zelfmoord pleegde. Er zijn boze tongen die beweren dat wederom een samenwerking met Renée Soutendijk hem te veel werd, maar serieus wetenschappelijk onderzoek daarnaar is nooit gedaan.
Terug naar het pasta-en-eirecept. Om dit gerecht te bereiden heb je nodig: een bosje spaghetti, een vlucht eieren, wat zout, kruiden en specerijen naar keuze, en eventueel een gesnipperd uitje. Vul om te beginnen een pan met een ruime hoeveelheid licht gezouten water, maar nooit meer dan de inhoud van de pan toelaat. Gaspit voluit; het water moet koken. Voeg de pasta toe en laat die in acht tot tien minuten beetgaar worden in het pruttelende vocht. Bak ondertussen een paar spiegeleieren, waarbij de dooiers dus heel moeten blijven. Nu de spaghetti laten uitlekken en in een kom leggen. Smaakmakers en zo toevoegen en lekker husselen. Eieren erop, en weer kwistig omroeren. Het eigeel zal nu de functie van romige saus op zich nemen. En het ei is gelegd! Een simpele maaltijd, snel te bereiden. Maar het zal vaak voorkomen dat je helemaal geen spaghetti in huis hebt. Dan is er uiteraard geen ei overboord. Met bloem, eieren, zout en wat olijfolie is er immers zelf prima pasta te maken. (Eieren één voor één toevoegen, goed roeren, goed kneden. Italianen kunnen het, dus zo moeilijk kan het niet wezen.) Ook kan het gebeuren dat je geen bloem in de kast hebt. Zelfs dan is er geen vuiltje aan het ei. Neem een aantal tarwekorrels, maal die fijn, zeef de zemelen en de kiemen eruit, en je kunt aan de slag. Veel excuses om de spaghettischotel uit het originele script van Spetters niet zelf ook te maken blijven er dus niet over.
Al met al is duidelijk dat de symboliek van dit gerecht over de eeuwigheid gaat; qua thema kwam dat zowel in de film als in het korte leven van Hans van Tongeren vaak aan bod kwam. Van Tongeren zei blijkbaar te pas en te onpas op de set tegen collega-acteur Maarten Spanjer dat het concept van eeuwigheid onmogelijk voor de menselijke geest te begrijpen is, en dat toch iedereen gedwongen is om zich de zekerheid van de eeuwigheid die dood heet voor te stellen, terwijl Spanjer al de grootste moeite had met het zich voorstellen van zijn eigen eventuele afwezigheid.
Sinds de film eet Spanjer overigens regelmatig pasta met ei, al vervangt hij dan de eieren wel steevast door een saus van voornamelijk half-om-halfgehakt en tomatenblokjes uit blik.