Vaccinazi’s

De overheid bepaalt het vaccinatieschema. De overheid bestaat voornamelijk uit oude mannetjes en vrouwtjes. En oude mannetjes en vrouwtjes worden dus als eerste gevaccineerd.
Het inteeltgehalte is in die laag die het voor het zeggen meent te moeten hebben en die het geld beheert en verdeelt ook het hoogst. Het aantal zwakkelingen is in die laag dus ook het hoogst.
En daarom worden de zwakkelingen dus ook als eerste gevaccineerd.
Totaal onzinnig.
Gepensioneerden en gehandicapten dragen namelijk niet echt iets bij aan de samenleving.
Het zijn de stratenmakers die ervoor zorgen dat je zonder te struikelen naar het pinautomaat kan lopen en niet die ‘handige bankiers’.
Zonder ambtenaartjes, zonder dienstverleners gaat het allemaal heel erg prima door met het leven in Nederland. Zonder ambachtslieden, werklieden niet.
Wie moet je dus inenten?