Amuse, volgens Lisan

De borstwering onder de dakkapel
vertoont een droge vochtplek

Ter plaatse van de onderdorpel
met de aansluiting van de wang
is de loodslabbe slecht ingedekt
en overlapt niet op
het aansluitende pannendak

In plaats van het lood op te zetten
achter de trespa panelen
is de loodslabbe
aan de beplating gekit
die vervolgens afscheurt