De wensgans

Op de rand van de heide, waar de eiken naar de berken buigen, hier niet ver vandaan, reed eens een uitgebluste molenaar met een niet overdreven van zakken graan voorziene kar naar zijn ridderschuwe molen toe.
‘Pas op!’ hoorde hij eensklaps. ‘Je rijdt bijna over mijn schaduw heen!’
De molenaar liet zijn paard halt houden en keek om zich heen om te ontdekken waar de stem zijn oorsprong had. Hij zag niets, behalve een of andere gans van een niet direct definieerbare soort, rechts van het zandpaadje.
‘Goeiedag,’ sprak de gans.
‘Insgelijks,’ zei de molenaar. ‘Rare gans ben jij. Ben je soms zo’n rietgans?’
‘Nee,’ zei de gans. ‘Maar dat doet er ook niet toe. Je hebt me in al je slimmigheid ontdekt, en daarom mag ik je drie wensen aanbieden!’
‘Een kolgans? Ben je een kolgans? Of zo’n witbuik? En wat doe je hier eigenlijk deze tijd van het jaar?’
‘Hoorde je me niet? Je krijgt drie wensen van mij. Wat hindert het je dan nog dat je niet weet wat voor gans ik ben?’
Maar de molenaar liet het er niet zomaar bij zitten. Hij was een man van precisie; in zijn meel zaten ook nooit klontjes of verdwaalde graanstukjes. Na nog wat gekibbel van ongeveer een kwartier gaf de gans met redelijke tegenzin aan dat hij in feite geënt was op een boerengans, maar dat zijn veren ooit voor een groot deel uitgevallen waren en dat de veren die naderhand aangroeiden wat donker uitgevallen waren. De molenaar nam genoegen met deze wazige uitleg, en de gans kon over tot de orde van de dag.
Drie wensen mocht de gans de molenaar dus aanbieden.
‘Dan hoef ik niet lang na te denken,’ zei de molenaar, over zijn lippen likkend. ‘Als eerste wens wil ik dat ik al het graan van de wereld al gemalen heb.’
En onder het suizen van de wind veranderde ineens het graan op de kar van de molenaar in meel. Maar er kwamen nog meer zakken bij. En nog meer. En de zakken barstten open. En rondom de kar groeide er op de grond een laag meel, alsof het sneeuwde. Het meelniveau bleef stijgen en stijgen. Nog nooit had de molenaar zo veel meel bij elkaar gezien. De helft ook niet, en zelfs de wortel daarvan niet. Hij besefte bij de aanblik van deze gruwelijke overdaad de onhandigheid van zijn gekozen wens, en toen hij nog maar net met zijn hoofd boven de witte berg uitstak, wenste hij snel dat alles weer zou worden als het was vóór hij zijn eerste wens deed.
Nog geen seconde later zat de molenaar weer uitgezakt op zijn matig met zakken graan gevulde kar.
‘En wat is je derde wens?’ zei de gans, wat verveeld.
‘Een pratende gans?’ zei de molenaar verbaasd. ‘Raar beest ben jij. Ben je soms zo’n rietgans?’
Door zijn tweede wens kon de molenaar zich wat er zich zojuist zoal had afgespeeld uiteraard niet meer herinneren; de gans verstond zijn vak goed.
‘Ja, een rietgans! En bovendien mag je van mij nog een wens doen,’ zei de gans, best ongeduldig.
De molenaar lachte en ging iets meer rechtop zitten.
‘Een wens? Ik weet het, ik weet het! Ik wens dat ik al het graan van de wereld al gemalen heb!’ zei de molenaar, en hij stelde zich al in op een leven nooit meer werken.

De hertogsdochter

Op Zonnekesdag trokken alle jonge mannen, zoals gebruikelijk, naar taveerne De Ruwe Maagdentong, niet ver hier vandaan. Het was een mooi jaargetijde geweest en iedereen had volop reden tot feesten. Toch ligt er bij elk gelag wel een smet op de loer en zo werd, toen de maan op z’n hoogst stond, de broer van de hertog in zijn gat gebeten door Peer, een jonge varkensboer uit een van de omliggende gehuchten.
De hertog zou het er niet bij laten zitten. Met kaakslagen en andere krenkingen jegens zijn familie maakte hij in de regel korte metten. Peer wist dat ook wel, dus toen hij de volgende dag ontwaakte, toog hij subiet naar De Ruwe Maagdentong om te peilen wat de schade eigenlijk was waar hij mee te maken had.
Buiten de taveerne stond Gertrudis, de onooglijke dochter van de hertog, onze jonge boer op te wachten. Peer herkende haar meteen; alleen al om haar scheelheid was ze in de wijde omtrek bekend.
‘Ik heb gehoord over je twist met mijn oom,’ zei Gertrudis tegen Peer. ‘Het zal je duur komen te staan.’
‘Ach, het was een misverstand,’ zei Peer. ‘Ik denk dat het wel met een sisser af zal lopen.’
Maar Gertrudis deelde Peers geruststelling niet, en ze vertelde hem dat ze haar oom en haar vader die ochtend over het voorval had horen praten en dat de beide mannen werkelijk furieus waren. Er zou de jonge boer een flinke straf te wachten staan.
Toch wist Gertrudis ook nog wel een manier om hem van zijn ellende te redden. Als hij met haar zou trouwen, zou hij bij de familie horen, en dan zouden de hertog en diens broer hem moeten vergeven; dat was nou eenmaal de code in die tijd.
Peer dacht eens diep na, en daarna nog een keer. Hij had toch niet echt trek om met deze lelijke hertogsdochter te huwen. Echte status zou hij er niet door krijgen. Gertrudis had vijf oudere broers, dus serieuze bezittingen en een fatsoenlijke titel zaten er voor Peer niet in. Maar ja, hij had nog minder zin om verbannen te worden of de rest van zijn kerstmissen in een kerker te vieren. En dus besloot hij maar op Gertrudis’ voorstel in te gaan.
Peer beloofde Gertrudis met haar te trouwen, en samen trokken ze naar het kasteel van de hertog om het goede nieuws te verkondigen. Toen ze bij de centrale hal van het kasteel aankwamen, liep de broer van de hertog het tweetal tegemoet.
‘Zand erover,’ zei hij, terwijl hij Peer een hand gaf. ‘Ik lokte het eigenlijk uit gisteren.’
Peer was enigszins opgelucht, maar die belofte aan Gertrudis hing ook nog in de lucht, en toen hij daarover vertelde aan de hertog vond die dat hij zich daar als rechtschapen man ook aan moest houden.
Wat zwaarmoedig ging Peer naar huis om nog wat spullen op te halen en dingen te regelen voor de trouwerij. Onderweg kwam hij langs De Ruwe Maagdentong. Binnen vertelde hij de herbergier over zijn tragiek.
‘Drink dit toverdrankje maar,’ zei de herbergier glimlachend, toen hij het verhaal aangehoord had. ‘En betalen hoef je pas als je straks aangetrouwde familie van de hertog bent.’
Peer bedankte de man, dronk een glas, en al snel werd hij glunderend warm.
Na twee flessen van de toverdrank kwam Gertrudis de taveerne binnen om haar aanstaande man te zoeken. Peer viel voor haar op z’n knieën.
‘Daar is ze,’ riep Peer. ‘Mijn hemel, wat is ze mooi. De betovering is gebroken. Ze is een prinses geworden!’

Zwichten

Mijn leraar Frans zei vroeger altijd: ‘Als je vindt dat het vertalen van Madame Bovary eenvoudiger is dan het vertalen van een niet al te best boodschappenlijstje in het Koreaans, dan zegt dat meer over jou dan over Flaubert.’ Ik begrijp nog steeds niet wat die man daarmee bedoelde, maar het zegt volgens mij meer over hemzelf dan over zijn leerlingen. Sommige dingen veranderen niet in de tijd, andere te snel. Zo werd ik laatst ineens opa genoemd, toen ik met mijn dochtertje van acht jaar een ijsje ging kopen. Het had in zekere zin gekund, besefte ik achteraf. Ik ben nu achtenveertig. Als ik op mijn tiende een dochter had gekregen, en zij op haar beurt op haar dertigste weer een dochter, dan had ik nu inderdaad een kleindochter van acht gehad. (Die berekening klopt, hoor. In mijn familie krijgen vrouwen pas op hun dertigste kinderen. Eerst moeten ze namelijk carrièredingen doen, zoals werken bij de helpdesk van de rechtsbijstand, want wat moet je anders met je studie fiscale andragogie?)
En ik stam nog volop uit de periode van voor het restructuralisme; ik heb nog mogen genieten van een tamelijk postmoderne jeugd zonder drie maal daags een melkwegstelsel vol regels.
In mijn tijd kon je bij je bezoek aan het Stedelijk Museum even lekker rustig zoenen met je vriendin van dat moment ergens in het omgevingssculptuur The Beanery van Edward Kienholz. Tegenwoordig – na de grote restauratie van 2012 – staat er zelfs beveiliging voor het installatiekunstwerk en mag je er maar één voor één in, zonder sigaret zelfs, laat staan een brandende fakkel.
Zwartrijdend met de trein wilde ik er vorige week in gezelschap van mijn hondje, een zich geheel belangeloos voor continue verbetering van eetprocessen inzettende kraški ovčar (karstherder), gaan kijken, en blijkbaar mag zijn soort sowieso bij het museum niet meer naar binnen! Maar ach, opgestaan is plaats vergaan, daar moet je je soms bij neerleggen.
En ja, als dingen nog maar half zijn, hoef je ze helemaal niet meer mee te maken, denk ik dan. Alleen de melodieën van Gérard Jouannest zijn gebleven, en of je vindt dat Scott Walker die mooier bezingt dan Jacques Brel, dat mag je nog net zelf weten tegenwoordig, al heb ik van sommige Bremer stadsmuzikanten gehoord dat het eigenlijk ook geen hond uitmaakt.

Televisite

Van alle politiefilms die Julie Andrews gemaakt heeft, is Mary Poppins wellicht de meest overtuigende; het verhaal rammelt evenwel van alle kanten, behalve daar waar dat juist zou moeten. Men zou kunnen zeggen, tussen neus en lippen door bij de bushalte of op een middelbareschoolreünie, dat Julie dit genre gewoon niet echt in de vingers heeft. Haar meest recente film, Exaggerated Vengance, maakt wat dit betreft haar hele carrière echter dubbel en dwars goed. In deze blockbuster speelt ze een jonge politieagente die infiltreert in een grote criminele organisatie in de buitenwijken van Glastonbury. Maar schijn bedriegt. Het misdadigersnetwerk is eigenlijk een overheidsinstantie die onderzoek doet naar dubieus gebruik van statistische gegevens, en de jonge politieagente blijkt een vijftigjarige stratenmaker die per ongeluk een politiebureau was binnengewandeld. Intrige volgt op intrige, en ongeveer het enige dat constant blijft in de film is de politiehond, die gedurende het verhaal steeds slapend op de gang van het bureau gefilmd wordt en belachelijk veel weg heeft mijn hondje, een zonder uitzondering inches en centimeters met elkaar verwarrende kromfohrländer.
Een standaardpolitiefilm volgt voorspelbare en herkenbare ritmes, ongeveer zoals een ongeborene wordt gerustgesteld met de hartkloppingen van diens moeder, maar Exaggerated Vengance kent een ronduit tegendraadse accentenopbouw vergelijkbaar met de voorslagbreaks, de tempoverdubbelingen en ander baanbrekend trommelgeluid waar drummer Stewart Copeland (o.a. van Engelse rockband The Police) bekend om is.
Zo’n achttien minuten na de titelsong kijkt Julie over de camera heen en zegt ze: ‘In het echt valt er tegen de meeste risico’s uitsluitend achteraf iets te doen. Het is gewoonweg onmogelijk om kranten te stoppen in de scheuren van ruiten nog voordat die scheuren er zijn.’ En dan begint ze met schieten. En niet zomaar! Maar liefst tweeëndertig minuten aan een stuk zie je Julie Andrews met haar belagers in een vuurgevecht. Nu al heeft deze film daarom een cultstatus, zoals dat bij het Steve McQueen-vehikel Bullit het geval is betreffende auto-achtervolgingen.
Aan het eind van de rolprent worden de slechteriken (een bende kindermeisjes) opgepakt, maar wellicht verklap ik nu al te veel.

M.C. Escher

Toen ik vorige week in het Eschermuseum in Aleppo was, heb ik toch weer een en ander over de goede man geleerd. “Elke lijn die ik op papier zet, is als een algebraïsch gevecht dat ogenblikkelijk het verband aanduidt tussen een oorzaak en een gesymboliseerd gevolg” is een van de laatste aantekeningen uit zijn meest recent vervalste dagboeken. Dat het leven van de beroemde graficus zo’n grote overlap had met een schijnwereld, wist ik helemaal niet.
Door Escher ben ik gaan tekenen. Ik maakte op de lagere school namelijk een grap over hem, en toen moest ik voor straf met een potlood en een stuk papier de gang op. Na veel oefenen kwam ik erachter met welk deel van het potlood je het witte vel kunt bekrassen, en inmiddels durf ik mij, als ik buiten gehoorsafstand van anderen ben, een volleerd tekenaar te noemen. Graag imiteer ik Eschers stijl van onmogelijke constructies. Bij mij thuis aan het plafond hangt een alleraardigst voorbeeld hiervan. Bekijk je dit werk van veraf, dan herken je meteen mijn hondje, een aan Homerische vergelijkingen verslaafde Australische veedrijvershond. Maar kom je dichterbij, dan zie je links op de afbeelding een kruising tussen een gladharige en een draadharige foxterriër, die langzaam overloopt in een ongekamde riesenschnauzer, en verderop rechts van de prent, na nog wat morfologisch wonderwerk, denk je zelfs ineens: hé, wacht even, dat is zo’n Vlaams beest, een schipperke!
Dit is misschien allemaal wat abstract en lastig om een voorstelling van te maken, maar gelukkig voor u, lezer, kunt u met wat knip- en plakwerk en een handomdraai het Eschergevoel gewoon zelf even binnenhalen. Hiervoor gaat u als volgt te werk: knip van de lange kant van het papier waarop dit schrijven staat een strook met een breedte van niet meer dan tien procent van de lengte. Leg de strook neer, houd een uiteinde vast, en draai het andere uiteinde een slag – de bovenkant ervan komt dus onder te liggen. Maak nu een schakel van het papier en maak het vast met plakband (of ander lijmmateriaal dat u binnen handbereik heeft). U heeft nu een zogenaamde ring van Möbius gecreëerd, een ring zonder binnen- of buitenkant.
Toch, een gewone ring is eigenlijk al fabelachtig en splendide genoeg: soms een cirkel, soms een ovaal, soms een lijn. Het echte leven is niet te tekenen.

Inversie

Ik vind Sylvia Plath maar niks. (En dan bedoel ik de op 11 februari 1963 in Londen nogal gepland gestorven Amerikaanse schrijfster, en niet de vorige week nog met een onvoldoende voor haar wiskundeproefwerk beloonde, beugelloze accountantsdochter uit Wenen.) Begrijp me niet verkeerd, ik kan Sylvia’s werk eindeloos beter waarderen dan bijvoorbeeld de hysterisch feministische boeken van Charlotte Roche, maar ik zou in ieder geval niet opstaan uit de dood om het geheel eens rustig helemaal door te nemen. Telkens als er iemand met mij over de poëzie van Sylvia Plath gaat babbelen, moet ik geduldig tot tien nummeren en daarna rustig aftellen.
Ook altijd als ik met mijn hondje, een op de grondslag van de in de boeken van Rien Poortvliet geopenbaarde ordening levende Rhodesische pronkrug, ga wandelen en over Sylvia Plath begin, zwijgt hij altijd in alle talen. Hij heeft dus hetzelfde probleem met de dichteres als ik.
Misschien komt het omdat de verlichting in mijn wc te wensen overlaat, waardoor ik kostbare tijd om extra poëzie te kunnen lezen verlies, maar wellicht komt het gewoon omdat ik nooit een dochter ben geweest.
Mijn grote hoop is dat mijn dochters hoe dan ook niet onder de indruk raken van Sylvia Plath. Om dat te bewerkstelligen voed ik ze op met het idee dat er sowieso geen lyriek in de wereld bestaat; je kunt tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn. Ik probeer in onze dagelijkse omgang zelfs rijm ten zeerste te vermijden. Maar er zijn daarnaast nog meer fenomenen die poëzie poëzie maakt: dingen als alliteratie, assonatie, metrum, regellengte en strofe-indeling kunnen allemaal gebruikt worden. En dan hebben we het alleen nog maar over vorm.
Inhoud draagt met een bepaalde zekerheid ook bij aan de dichtkunst, al is het werk van Sylvia Plath daar niet in alle opzichten een goed voorbeeld van. Dat ze wanneer ze ook maar de kans krijgt zo dweept met het sterven en het gestorven zijn werkt juist averechts in dezen. Statistici hebben namelijk aangetoond dat Sylvia na haar dood stukken minder productief was als dichteres dan ervoor. Sterker nog: na 11 februari 1963 heeft Sylvia geen enkel dichtstuk meer aan de wereld afgeleverd. Zelfs niet: “Want dichten is liggend leren te staan. Met als achtergrond de geur van methaan.”

Imiteren

Volgens mijn mondhygiëniste poets ik te hard. Mijn borstel moet ik voortaan slechts met twee vingers vasthouden; kracht zetten hoeft namelijk niet. Op eenzelfde manier trainde Sylvester Stallone voor de opnames van de filmcyclus Rocky, weet ik. Vooral de periode voorafgaand aan Rocky II is hier kenmerkend voor. Sylvester had net een flinke woordenwisseling gehad met zijn kornuit Arnold Schwarzenegger over zijn kledingstijl en hij ondervond hier erg veel leed van. ’s Nachts huilde hij zichzelf in slaap terwijl hij met kaarsvet poëzie schreef op een van zijn partners, maar overdag trainde hij, heel zachtjes. Kracht zetten hoefde namelijk niet, zei zijn maat Hulk Hogan.
Om een uur of half tien stond hij elke dag op, en hij ging dan meteen twintig minuten lang in gedachten aquajoggen onder de douche. Daarna was het tijd voor een welverdiende pauze: tot het middaguur lekker theeleuten en roddelen met zijn goede gabber Lou Ferrigno.
Na de lunch (een glas water) stond gewichtheffen op het homeopathische trainingsschema. Elke dag probeerde hij iets minder te tillen, en er gaan verhalen dat hij op een dag zelfs in staat was om helemaal niets op te hijsen. Daarop volgde naar believen terecht uitrusten. En direct na het avondeten rende hij dan nog even een stukje naar de wc om zijn vinger in zijn keel te stoppen.
Prachtig wat die method actors allemaal over hebben voor de kunsten! Geweldig hoe ze zich zo in kunnen leven in een personage. Mijn hondje, een zowel door kamillethee als door graanjenever onbewogen bordeauxdog, is daar stukken luier in. Als hij er vrolijk uitziet is hij vrolijk, en als hij er boos uitziet is hij boos, et cetera. Met toneelspelen heeft dat niets te maken. Een cultuurbarbaar is het.
Ik kan ook voor geen meter acteren, maar ik had het graag willen kunnen. Ik weet zelfs niet eens welke emoticon (of smiley) ik moet gebruiken als ik nukkig ben, en welke als ik capricieus ben, en welke als ik grillig ben of nurks of wispelturig of eigenzinnig of wrevelig of ongestadig. Nee, nuances in dezen zijn aan mij niet besteed.
De tandarts van Stallone heeft trouwens wel een makkelijke patiënt aan hem, denk ik vaak. Hij ziet aan Sylvesters getrainde gelaatsuitdrukking uiteraard al direct hoe het gesteld is met de gezondheid van de tanden daaronder, neem ik aan.

Zinnigheid

Even stilstaan en puur alleen ruiken aan de rozen is er niet meer bij; registratie an sich, van wat dan ook, is zaligmakend geworden, en ik verdenk de lui van mijn eigen generatie ervan dat ze die drommelse vragenlijsten bedacht hebben. Niet allemaal samen, natuurlijk, en al helemaal niet die briljante geneeskundestudenten die al in hun eerste jaar amputatie onder de knie hadden. Maar je wordt tegenwoordig murw getrapt met sneue enquêtes, terwijl zo’n rondvraagje juist de meest infantiele manier is om aan informatie te komen.
Mijn hondje, een het verschil tussen elitarisme en egalitarisme niet eens kennende dobermann, is nog nooit wat gevraagd, zijn soortgenoten evenmin. En toch weten we bijvoorbeeld dat ze niet graag lood eten. Ra, ra, hoe kan dat? Het antwoord doet bij hen die meer ophebben met de purist David Hume dan met de prutser Ivan Pavlov wellicht een belletje rinkelen: er bestaat ook nog zoiets als falsificatie! Meten is weten, maar je moet wel weten wat je aan het meten bent.
Mensen tonen zichzelf niet middels een vragenlijst. Mocht je dat toch denken dan ben je waarschijnlijk ook van mening dat mensen zichzelf het meest oprecht laten zien in een selfie. De paradox van de geobserveerde is hier in het spel; mensen dansen anders voor de spiegel als ze alleen zijn.
Als ik al een vragenlijst invul, dan zorg ik altijd voor minstens één goede leugen. Je moet bijvoorbeeld niet aangeven dat je 500 jaar oud bent; dat haalt het filter niet. Maar als je, net als ik, gewoon iemand bedenkt die de enquête had kunnen invullen, en je geeft diegene een werkelijk extreme eigenschap, dan heb je eigenlijk al gezorgd dat de meetresultaten niet eens meer iets zeggen over het kleine steekproefuniversum. Niet alleen heb je je eigen gegevens onttrokken, maar je hebt ook een fantoom toegevoegd.
Enigszins hebben onderzoekers wel al wat gevonden op dat probleem: ze passen de gegevens gewoon aan. Van ouderen is bijvoorbeeld bekend dat ze over het algemeen wat milder zijn dan sociaal gewenst is. Hun resultaten worden derhalve met een verschoning achteraf wat feller gemaakt. Het gebeurt: eerst protocolleren, daarna corrigeren.
En zo zie je maar weer dat je nou eenmaal niet klakkeloos van alles moet aannemen. Aan Google heb je bijvoorbeeld ook niet altijd iets, want laatst zocht ik op ‘vacuüm’ en toen vond ik niks.

Inrichting

En ik hoorde ook over de nieuwe lichting triffids – eigenwijzer dan ooit. Ze willen hun benaming voortaan met een t in plaats van een d schrijven. Dit om zich af te zetten tegen de vorige generatie van hun soort, maar ook omdat de d een veel te zachte letter is, volgens hen. Wat dat gaat betekenen voor de jaarlijkse triffiddagen (of triffitdagen dus), wanneer de hele stad altijd wordt afgezet voor alle festiviteiten, valt nog te bezien.
Volgens de hoofdtriffit bestaat de huidige groep in ieder geval uit de beste triffids aller tijden (en dat terwijl ze gek genoeg juist slechte bedoelingen hebben).
Voor we het begrip ‘aller tijden’ beschouwen is het wellicht zaak even uit te leggen wat een triffid is, voor wie dat nog niet weet. Het gaat hier om een plantensoort, vreselijk giftig, lekker vruchtbaar, verregaand marsvaardig, en niet altijd even vriendelijk.
(Ik denk overigens dat ik er nooit veel last van zal hebben. Als ik vroeger bezoek had dat wat mij betreft weg mocht, dan liep ik naar mijn muziekapparaat en zette ik Lou Reeds Metal Machine Music op. Mensen begrepen die extrapolatie van een hint altijd prima, en bij planten moet dat dus ook wel lukken.)
Maar goed, dat ‘aller tijden’ zit mij meer dwars. Mijn hondje, een makkelijk vijf minuten zonder water kunnende kuvasz, vindt bijvoorbeeld dat ik de beste kipschotel aller tijden maak. En mijn omeletten vindt hij sowieso het beste voedsel aller tijden. Maar mijn kip at hij eerder dan mijn ei, dus daarom hij is nogal in de war.
Als iets het beste aller tijden is, dan houdt in feite in dat er nooit iets beters aan voorafging en dat er ook nooit iets beters na zal komen. Het is bovenal nogal ontmoedigend voor volgende generaties om iets überhaupt zo te benoemen. Beter is daarom beter te spreken over ‘het beste tot nog toe’, wat bovendien eerlijker is. Dat doet me overigens denken aan de grap over dat Duitse adoptiekind, dat pas op zijn dertiende levensjaar gaat praten; tot die tijd was de knaap over alles tevreden en had hij dus geen reden tot klagen.
Een nare eigenschap van die triffids is dat ze de wereld willen veroveren en dus zowel alle vegetariërs als alle niet-vegetariërs uit de weg willen ruimen. De beste strategische reactie van de mensheid hierop is om de meest vrijgezelle mannen aller tijden eropaf te sturen. Die laten immers altijd alle planten doodgaan.

— — —
welkomthuispagina.nl

Westers denken

Mijn hondje, een zich niets van grote modeontwerpers (van minimaal twee meter) aantrekkende kelpie, vindt het niet fijn als vreemden hem aaien. Toch moet hij het zich keer op keer laten welgevallen. Het is immers een soort ongeschreven wet dat het strelen van een willekeurige man of vrouw ongepast is, maar het aaien van een hond die toevallig langsloopt toegestaan is. Dieren die in het bos leven mogen ook aangehaald worden. Maar die zijn doorgaans te snel, dus wat aaien betreft, is in de regel hier alleen aangeschoten wild aangeschoten wild (en dan gek genoeg zelfs alleen die beesten die lichtgeraakt zijn).
Het is opmerkelijk dat er blijkbaar een macht buiten het slachtoffer is die (tevens) bepaalt wanneer en in hoeverre de benadeelde in feite iets is aangedaan. Men kan bijvoorbeeld alleen maar beledigd worden door termen die min of meer algemeen geaccepteerd zijn als beledigingen. Geen enkele rechter zal het zomaar toestaan dat een woord als ‘jazzliefhebber’ als schofferend mag worden ervaren. Maar het is uiteraard ook nooit te bewijzen dat de door dat woord getroffene er niet danig door gekwetst kan zijn; wellicht dat deze vroeger gebeten is door een jazzliefhebber, of geaaid. Trauma’s kunnen immers in een hoekje van een heel erg kleine helikopter zitten.
Lastig, die afspraken, dat lijstjesdenken. Lastig dat alles nog steeds ingedeeld is alsof de geschiedenis er altijd op gericht is geweest dat er uiteindelijk één bepaalde orde zou ontstaan. Maar wat we dagelijks meemaken is juist een richtingloze, doelloze zee van mogelijke normen en waarden. En alleen tot op zekere hoogte kunnen we net doen alsof er een soort heersende structuur is, maar dat wil allicht niet zeggen dat er daarnaast niets anders zou bestaan.
Over dit soort dingen lees ik nooit in een van de periodieken waar ik op geabonneerd ben. Maar in Strooizout Magazine las ik wel over de nieuwste trends in gladheid (en hoe daar soepel mee om te gaan), en Stained Glass Weekly bracht een leesbaar stuk over de overburen van de familie Asperslagh, dus dat is op zich wel interessant allemaal; die bladen heb ik gelukkig niet voor niets. Opgerold kun je er ook altijd nog een vlieg mee doodslaan – ervan uitgaande dat dat beest dat niet erg vindt, uiteraard.

— — —
welkomthuispagina.nl